Banner    

Om föreställningen

Vilka är vi?

Kontakt/Press

Turné

Härunder finner du en skiss-inspelning av Chockdoktrinen. En riktig skivinspelning är på väg inom några veckor.


öppna i eget fönster

   

   

Tavares geniala, sceniska musikalitet liknar nästan inget annat. Uppsättningen är lekfull, ett allkonstverk som smakar happening med sitt symbolspråk, sin antytt politiska vilja och sin dionysiska kraft.

-Lars Ring, SvD

   
   

Fritt efter Naomi Kleins bok Chockdoktrinen

Föreställningen produceras med stöd av Kulturrådet, Konstnärsnämnden
och kulturförvaltningarna hos Stockholms län och Stockholms stad