Vi planerar för fullt framtidens klimatprojekt.

Utan klimat blir det nämligen ingen framtid.

Håll ögona öppna efter oss i demonstrationer. Och, viktigt!, ORGANISERA ER!